سه‌شنبه, 30 آبان 1396
عنوان : نگاهی به بازتاب جنایت شيميايي حلبچه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

خلاصه : .
توضيحات :             

 

نگاهی به بازتاب جنایت شيميايي حلبچه

 

 

chemical111.jpg
 

 

مردم حلبچه با آغوش باز به استقبال رزمندگان اسلام می‌آيند و با شيرينی و گل مقدم سپاه آزاديبخش اسلام را گرامی می‌دارند.

نيروی هوايي عراق در يک اقدام غير انسانی و با هدف از مردم مهربان حلبچه که پذيرای رزمندگان اسلام شدند، شهر حلبچه را با بمب و راکت مورد تهاجم قرارمي‌دهد وسپس با به کارگيری نيروی هوائي مردم کرد زبانِ مظلوم و بی دفاع شهر را ناجوانمردانه مورد حملات شيميايي قرار می‌دهد. مردم بي دفاع حلبچه وحشتزده به اين سو و آن سو می‌دوند تا شايد جان پناهی امن بيابند. مع الاسف بسياری از خانواده‌ها در همان لحظات اوليه دسته جمعی کشته می‌شوند و کوچه‌ها و خيابانهای شهر مملو از اجساد کودک و جوان، زن و مرد می‌شود. رزمندگان اسلام که ناظر جنايات عراق بودند، با تمان نيرو و امکانات به ياری مردم ستمديده حلبچه می‌شتابند و گروه زيادی از آنها را به ياری هوا نيروز به جاهای امن منتقل می‌کنند.

متاسفانه به رغم تلاشهای رزمندگان برای نجات مردم اين شهر، در اين جنايت بيش از5000 هزار نفر از مردم مظلوم و بي دفاع کردستان عراق به شهادت می‌رسند.

بازتاب جنايت شيميايي در حلبچه:

آيت الله خامنه‌ای:

« رژيم بعثی عراق بقدری ظالم و سفاک است که مردم کشور خود را، که حتی در ميان آنها تعدادی از نظاميان فراری ارتش شکست خوردة عراق هم مخفی شده‌اند. بمباران شيميايي می‌کند. دنيا نبايد در مقابل اين عمل فجيع ساکت بماند و چنانچه سازمانهای بين المللی در مقابل مساله عکس االعمل نشان ندهند. آبروی خود را در مقابل ملت عراق از بين می‌برند»

 

آيت الله هاشمی رفسنجانی:

«بمباران شيميايي حلبچه به خاطر استقبالی که از مردم اين شهر از نيروهای ايرانی به عمل آورند، انجام شد و اين عمل او (صدام) محکمه‌ای خواهد شد که قدرتمندان جهان را به محاکمه بکشد. اگر در ماجرای بمباران شيميايي سال قبل که توسط کارشناسان سازمان ملل نيز تاييد، تنبيهی برای صدام در نظر گرفته شده بود. فاجعة حاضر به وجود نمی‌آمد.»

 

آيت الله موسوی اردبيلی امام جمعه موقت تهران در مورخه5 فروردين:

« طبيعت کار نشان می‌دهد که اين کار جز از يک نگاه جنايتکار حرفه‌ای و خونخواه و بدتر از وحشی که در جنايت روی هيتلر را سفيد کرده است، يعنی صدام بر‌نمي‌آيد.»

اين سخنان را آقای موسوی اردبيلی در مقابل ادعای طارق عزيز، وزير امور خارجه وقت عراق، به واسطة نسبت دادن بمباران شيميايي حلبچه به ايران اظهار می‌شود. طارق عزيز که وقوع عمليّات و پيروزيهای ايران را شايعه‌ای بيش نمی‌دانست، برای جلوگيری از رسوايي و کم کردن اثر تبليغاتی جنايت حلبچه- که مردم جهان آن را هيروشيمای دوم ناميدند- با کمک آمريکا تلاش می‌کند کشتار حلبچه را به ايران نسبت دهد.

وزارت خارجه آمريکا برای سرپوش گذاشتن بر جنايت حلبچه، اعلام می‌کند که جمهوری اسلامی ايران هم از گلوله‌های شيميايي توپ استفاده کرده است. در اين باره شورای امنيت نيز با سکوت مرگبار، خود را باعاملين جنايت هماهنگی می‌کند.

 

دکتر کمال خرازی، سرپرست ستاد تبليغات جنگ، ضمن محوم نمودن سهل انگاری و سکوت شورای امنيت و محافل بين المللی، اين جنايت را در تاريخ بشر بی‌سابقه معرفی می‌کند. وی در مصاحبه با خبرنگاران خارجی و داخلی با اشاره به سليع شيميايي عراق توسط کشور‌های انگليس، آمريکا و فرانسه می‌گويد:

« سکوت اخير شورای امنيت در قبال جنايت رژيم عراق نشان داد که آنها درتوطئه‌ای که عليه ما در هفته‌های اخير در حمله به شهرها و آغاز کاربرد کستردة سلاح شيميايي طراحی شده، ارتباط و شرکت داشته‌اند واين به خوبی از سکوت آنها پيداست.»

 

مهندس موسوی نخست وزير وقت در مصاحبه با شبکة تلويزيون ترکيه اعلام می‌کند که برای پاسخ به جنايت عراق در حلبچه، منتظر واکنش شورای امنيت هستيم. وی در ارتباط با مسايل مربوط به کشتار حلبچه، برخورد سازمانهای بين المللی و سکوت مرگبار آنها می‌گويد:

«برخورد سازمانهای بين المللی در طول 9 سال گذشته با ما به گونه‌ای بوده که ما را نسبت به نيات واقعی آن سازمانها مظنون ساخته است. زيرا در هيچ يک از حرکات آنان قصد تحقق عدالت ديده نمی‌شود و ما بر اسا اصولی که داريم، مي‌جنگيم  و جنگ را صرفاً به خاطر جنگ کردن انجام نمی‌دهيم.»

به دنبال اقدامات سياسی جمهوری اسلامی ايران، کارشناسان سازمان ملل و پزشکان بدون مرز وارد ايران می‌شوند وضمن ديدار از مجروحان شيميايي، استفادة عراق از سلاح شيميايي محکوم می‌کند.

 

نيويورک سازمان ملل متحد: خاويرپرزد و کوئيار: استفاده از سلاح‌های شيميايي عليه مردم ايران و عراق را محکوم کرد، سخنگوی سازمان ملل گفت: موضع دبير کل سازمان ملل پيرامون استفاده از سلاحهای شيميايي کاملاً روشن و قاطع می‌باشد، دبير کل با استفاده از اين نوع سلاحها توسط هر کسی در هر کجايي تحت و شرايطی به شدت مخالف است.

به دنبال اين اظهارات دبير کل هيئتی را به درخواست ايران برای بررسی کاربرد سلاح شيميائی عراق به منطقه اعزام می‌کند.

با بالا رفتن آمار شهدای شهر حلبچه، تعداد ديگرزی از کارشناسان و روزنامه نگاران وارد ايران می‌شوند و از اين جنايت هولناک گزارش تهيه می‌کنند. يک پروفسور علوم سم شناسی بلژيک ضمن استفاده انتقاد از سازمان ملل و دولتها به خاطر مسامحه در جلوگيری از گسترش کاربرد سلاح شيميايي و محکوم کردن عراق رد بمباران شيميايي شهر حلبچه می‌افزايد:

« اکثر قربانيان اين فاجعه غير نظامی هستند و بايد روح انسان در تسخير شيطان باشد که بتواند از چنين سلاح شيطانی استفاده کند.»

 

 حزب الله لبنان نيز با انتشار بيانيه‌ای ضمن محکوم نمودن اين جنايات رژيم عراق، خاطر نشان می‌کند که شوروی با تحويل موشکهای پيچيده به بغداد و اجازة کاربرد آنها عليه غير نظاميان، مسول اين جنايت است.

 

راديو بی‌بی‌سی نيز در چندين بخش خبری فارس خود گزارشهای مشاهدات خبرنگاران را از منطقة آزاد شده حلبچه و بمباران شيميايي اين مناطق پخش می‌کند. اين راديو با استناد به گزارش روزنامه‌های مختلف انگليس، ضمن فجيع دانستن اين جنايات و تشريح آن مي‌گويد:

« خبرنگاران غربی که اخيراً از شهرها و روستا‌های آزاد شدة حلبچه ديدن کرده‌اند، گزارش داده‌اند که بدون هيچ شک و ترديد عراق بار ديگر به نحوی بسيار و‌حشتناک از سلاح شيميايي عليه غير نظاميان استفاده کرده است.»

 

روزنامه نيويورک تايمز آمريکا: تحت عنوان« اتهام ايران عليه عراق» جنايات رژيم بعث را مطرح می‌کند و طی گزارشی از قبرس می‌نويسد:

« آنها اطمينان دارند که حمله شيميايي توسط جنگنده‌های عراقی صورت گرفت، زيرا که اين حملات پس از پايان نبرد در شهر و عقب نشينی و يا تسليم نيروهای عراق به وقوع پيوست.»

 

معاونت فرهنگی نيروی زمينی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باصدرو اطلاعيه‌ای ضمن تاکيد بر ادامه جنگ تا پيروزی نهايي، فاجعه بمباران شيميايي شهرهای آزاد شدة کردستان عراق بويژه شهر حلبچه را منجر به کشتار هزاران انسان بی‌گناه و بی دفاع اين شهرشد، نمونه ديری از جنايات وحشيانه بی شمار رژيم عراق می‌شمارد و می‌افزايد:

« جنايات غير قابل تصور صداميان در حلبچه، موشکباران و بمباران مناطق مسکونی ميهن اسلامی يک بار ديگر عمق جنايتکاری اين رژيم را نشان داد و بر وجدانهای آگاه جهان روشن ساخت که اين رژيم هرگز به هيچ يک از قوانين بين المللی پايبند نبوده است.»

در اين اطلاعيه با محکوم نمودن سکوت مجامع بين المللی در قبال اين جنايات آمده است:

« رزمندگان اسلام يک بار ديگر ضمن تجديد پيمان با امام امت، آمادگی خود را برای سرکوب دشمن و گرفتن انتقام خون بی‌گناهان اعلام می‌دارد.»

ارادة آهنين ايران در دفاع از حقوق خود، جهانيان را به شگفتی و عکس العمل در مقابل رژيم بغداد وادار می‌کند و حقانيت رزمندگان اسلام را لحظه به لحظه آشکارتر می‌کند.

همگام با فعاليتهای نظامی، تلاشهای سياسی ايران نيز باعث می‌شود که غرب بناچار نسبت به جنايت حلبچه توجه نشان دهد.

 

اعتراف عراق به استفاده از سلاح شيميايي

روز سه شنبه 23 فروردين سال 1367 يک مقام بلند پاية عراقی در ملاقات با خاوير پرزدکوئيار، دبير کل سازمان ملل، رسماً به استفاده از سلاح شيميايي اعتراف می‌کند، ولی برای کم کردن جرم و تبليغات منفی عليه عراق، مدعی می‌شود که چنانچه ايران دست از استفاده از اين سلاح ممنوعه بردارد، عراق هم به استفاده از آن خاتمه خواهد داد.

ويسام الزهاوی، معاون وزير امور خارجة عراق در پاسخ خبرنگاران می‌خواهد که بين ايران و عراق قراردادی مبنی بر عدم استفاده از سلاح شيميايي بسته شود.

اين در حالی بودکه به رغم تأييد کارشناسان سازمان ملل متحد مبنی بر استفادة عراق از جنگ افزار شيميايي در طول جنگ تحميلی، ايران هرگز از اين سلاح استفاده نمی‌کرد و ادعاهای دروغ عراق توسط کارشناسان معتبر جهان همواره تکذيب شده است.

            پایان

 

 

sapahian3.jpg
 

 

 

 

انتهای پیام

 

 


بازگشت               چاپ چاپ

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0