سه‌شنبه, 30 آبان 1396
عنوان : جنگ هاي شيميايي و بيولوژيك در عرصه فناوري

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

توضيحات :             

 

جنگ هاي شيميايي و بيولوژيك در عرصه فناوري

نگاهي به تجهيزات جديد براي مقابله با تروريست ها

مترجم: زينب همتي
 

چند روز پس از آنكه بيماران با عامل بيماري ابولا(ebola) تماس حاصل مي كنند عوارض بيماري ظاهر مي شود. آنها دچار سردرد و تب ولرز شده و متعاقب آن اسهال و استفراغ آغاز مي شود. پس از آن، خونريزي داخلي و خارجي بيشتر بيماران را از پا درمي آورد. بيماري هاي ويروسي ديگر نيز ممكن است داراي چنين عوارضي باشند. مواد سمي اگرچه مسري نيستند، ولي مي توانند تعداد افراد بيشتري را از پا درآورند. اگر اين عوامل را به عنوان سلاح هاي كشتار جمعي در نظر بگيريم، اثرات احتمالي مجموع آنها ترسناك به نظر مي رسد. اگر با مقداري گرد سفيد روبه رو شويم، از كجا بدانيم كه اين ماده، عامل ابولا، سياه زخم يا هر بيماري ديگر است؟ تاكنون تنها در آزمايشگاه ممكن بود پاسخ چنين پرسش هايي را يافت. ابداع يك دستگاه قابل حمل كه بتواند مواد مشكوك بيماري زا را تشخيص دهد، مورد توجه بسياري قرار خواهد گرفت.

شايد سازمان پروژه هاي تحقيقات پيشرفته دفاعي (DARPA) بيشتر از هر سازمان ديگري در جست وجوي چنين دستگاه قابل حملي است. برخي از پروژه هاي در حال اجرا در اين سازمان تلاش مي كنند حسگرهايي را به وجود آورند تا همانند سيستم ايمني بدن، وجود عوامل بيماري زا را تشخيص دهند. برخي ديگر از پروژه ها در حال توليد ريزتراشه هايي هستند تا بتوانند پس از تكثير DNA ماده مشكوك، آن را با عوامل شناخته شده تطبيق دهند. علاوه بر اين، انواع قابل حمل ابزارهايي در حال ساخت است كه مي تواند سلاح هاي بيولوژيك را تشخيص دهد.

 اين پروژه ها باعث مي شود كه سلاح هاي بيولوژيك با سرعت بيشتري كشف شود. دستگاه هايي كه بتوانند عامل بيولوژيك را در محل كشف كنند، چندان مورد استفاده نخواهند بود: چرا كه تروريسم بيولوژيك از نقاط نامعلوم و ناشناخته آغاز مي شود. با اين وجود تكنولوژي مدرن در جهت هاي متفاوتي در حال شتاب گرفتن است تا بتواند اقدامات تروريست هاي بيولوژيك را در مخفيگاه هاي آنها كشف كند. اولين نوع از اين تكنولوژي به «تصويرسازي فراطيفي» معروف شده است. در اين روش در صورت تحريك، الكترون هاي تابيده شده از هسته هر اتم خارج مي شوند. اين بدان معني است كه هر اتم مي تواند انرژي نوراني را به ميزان معيني دريافت كند. بنابراين وقتي كه اتمي، نوري از خود گسيل كند، طرح معيني از جذب نوري به وجود خواهد آمد كه مختص همان ماده است.

اگر اين تابش ها تجزيه و تحليل شود، نوع ماده مورد نظر قابل تشخيص خواهد بود. با استفاده از اين اصول، تصويرسازي فراطيفي ممكن خواهد بود. ماهواره ها و هواپيماها اكنون مي توانند با دريافت تابش هاي گسيل شده از سطح زمين، تصاويري با دقت فراوان از اشياي روي زمين فراهم كنند. به تازگي كامپيوترهاي قدرتمندي ساخته شده اند كه قادرند اطلاعات رسيده از زمين را با سرعت بيش از 30 مگابايت در ثانيه تجزيه و تحليل كنند. اين تكنيك، ابزار مناسبي براي فراهم كردن اطلاعات مورد نياز در زمينه هاي كشاورزي و معدن كاوي شده اند. همچنين ماهواره ها قادرند به خوبي، محصولات كشاورزي نظير خشخاش (ترياك) و شاه دانه (حشيش) را تشخيص دهند. تعداد شركت هايي كه به تصويرسازي فراطيفي مي پردازند يكباره افزايش يافته اند. برخي از اين شركت ها براي وزارت دفاع امريكا كار مي كنند.

تصويرپردازي فراطيفي از نور مرئي مي تواند شيء مخفي شده يي را به آساني مشخص سازد. تصويرپردازي فراطيفي مي تواند با استفاده از تابش هاي زيرقرمز مواد متصاعد شده از سلاح هاي بيولوژيك در هوا را تشخيص دهد. يك هواپيماي مجهز به چنين دستگاهي قادر است آزمايشگاه هاي مخفي را تشخيص دهد. به همين ترتيب يك كاميون حامل مواد شيميايي سمي توسط اين هواپيما كشف خواهد شد. تكنولوژي ديگري كه به طور بالقوه مي تواند در اين زمينه مفيد واقع شود، در حال تكميل است. اين فناوري به اكتشاف و فاصله يابي نوري (LIDAR) موسوم است.

اين فناوري همانند رادار به سمت هدف مورد نظر خود تابش هايي گسيل و بازتاب آنها را تجزيه و تحليل مي كند. نوعي از اين فناوري مي تواند تركيبات شيميايي موجود در هوا را با دقت اندازه گيري كند. در اين فناوري به طور همزمان دو طول موج مرئي با اختلاف فاز گسيل و بازتاب تفريقي آن توسط هدف مورد نظر تجزيه و تحليل مي شود. با اندازه گيري بازتاب تفريقي، تركيب ماده مورد نظر به دست مي آيد. از اين تكنولوژي براي اندازه گيري ميزان غلظت ازن از درون ماهواره ها استفاده شده است. نيروهاي نظامي امريكا تعدادي دستگاه LIDAR را سفارش داده اند كه قابل حمل است و مي تواند در صحنه عمليات جنگي، مواد شيميايي و بيولوژيك موجود را تشخيص دهد. حتي اين ابزار و وسايل پيشرفته براي تشخيص مواد شيميايي و عوامل بيولوژيك از فواصل بعيد ممكن است بتوانند تحت شرايط معيني به ويژه وقتي كه تراكم ماده موردنظر بسيار ناچيز است، عمل كنند. گروه ديگري از دانشمندان در دانشگاه كاليفرنيا روي نوعي گرد هوشمند كار مي كنند كه مي تواند عليه عوامل شيميايي و بيولوژيك عمل كند. در مقاله يي به قلم يكي از دانشمندان اين گروه، وسيله يي معرفي شده است كه قادر است گازهاي سمي عصبي نظير گاز خردل را به خود جذب كند.

چنين به نظر مي رسد كه بازار توليد مواد و ابزار مقابله با عوامل شيميايي و بيولوژيك كه ممكن است توسط تروريست ها مورد استفاده قرار بگيرند، رونق چشمگيري يافته است. به زودي نيروهاي مسلح مجهز به تجهيزاتي خواهند شد كه مي توانند در صحنه عمليات چنين موادي را تشخيص دهند. حفاظت از مردم غيرنظامي نيازمند ابزار و وسايل ديگري است. هنوز نمي توان توانايي سيستم هاي راه دوري را كه از طريق ماهواره سعي در تشخيص مواد شيميايي و بيولوژيك دارند، ارزيابي كرد چرا كه واقعاً مورد آزمون قرار نگرفته اند.

 مترجم: زينب همتي

منبع: روزنامه اعتماد-  شماره 1728

 بازگشت               چاپ چاپ

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0