فهرست پایان نامه ها ( از ردیف 1 الی837 ) 26/02/768  -   15:56:43
جهت مشاهده فهرست پایان نامه ها به ادامه مطلب مراجعه نماييد
     

 

ردیف

عنوان

مقطع تحصیلی

رشته

دانشگاه

سال

1

وصف جنگ افزار در شاهنامه فردوسی

کارشناسی ارشد

زبان وادبیات فارسی

شهید
بهشتی

1357

2

ارزشهای انسانی شاهنامه

کارشناس

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه فردوسی

1357

3

جامعه جانبازان انقلاب اسلامی ایران

کارشناسی

علوم اجتماعی

تهران

1361

4

اثرات اقتصادی جنگ برروی خانواده های جنگ زده ساختمان هجرت

کارشناسی

علوم اجتماعی

تهران

1361

5

مطالعه چگونگی سازگاری اجتماعی معلولین مرکز توانبخشی جانبازان انقلاب اسلامی امام خمینی و ارائه پیشنهادات جهت بهبود وضع آنان

کارشناسی ارشد

آموزش وبهداشت

تربیت مدرس

1364

6

بررسی مسایل ومشکلات دانش آموزان مهاجر جنگ تحمیلی

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

تهران

1364

7

بررسی وجود علائم روان تنی در همسران شهدایی که قصد ازدواج مجدد دارند

کارشناسی

روانشناسی بالینی

الزهرا

1365

8

شعرجنگ ( بررسی موضوعی)

کارشناسی ارشد

ادبیات فارسی

تربیت مدرس

1365

9

میزان افسردگی در مجروحین جنگی

کارشناسی

روانشناسی بالینی

الزهرا

1365

10

مطالعه و بررسی اثرات موادشیمیایی جنگی بربافتهای پوشش جلدی(INTEGUMENT ARYSYSTEM)

کارشناسی ارشد

بافت شناسی

تربیت مدرس

1365

11

فشرده ای درباره اختلالات تروماتیک جنگ

کارشناسی

روانشناسی بالینی

الزهرا

1365

12

یافته های آسیب شناسی در مجروحین شهدای بمباران شیمیایی

كارشناسي ارشد

بافت شناسی

تربیت مدرس

1365

13

بررسی آثار جنگ و بازسازی برروی دگرگونی نظام اجتماعی دشت آزادگان

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

تربیت مدرس

1365

14

بررسی کار فراغت وآسیب های اجتماعی مهاجرین جنگ تحمیلی

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

تربیت مدرس

1365

15

بررسی حالات افسردگی در همسران شهدا

کارشناسی

روانشناسی بالینی

فردوسی مشهد

1366

16

بررسی و تحلیل وصایای شهدای معظم جنگ تحمیلی


علوم اجتماعی

دانشگاه تهران

1366

17

بررسی وضعیت شخصیتی گروهی از رزمندگان مبتلا به اختلال پس از استرس ضربه ای

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

تربیت مدرس

1367

18

بررسی ایمونوژنیسته به گاز خردل به روش فلورایمونوامی(FIA)

کارشناسی ارشد

ایمنی شناسی

تربیت مدرس

1367

19

بررسی اثرات فعالیت بدنی و ورزشی در میزان چربی ولیپوپروتین ها در افراد جانباز ومعلول ( با ضایعه نخاعی)

کارشناسی  ارشد

تربیت بدنی

تربیت مدرس

1367

20

بررسی تظاهرات عصبی - روانی در رزمندگان جنگ تحمیلی

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

تربیت مدرس

1367

21

بررسی چگونگی گذران اوقات فراغت دا نش آموزان رزمنده با تاکید بر فعالیتهای ورزشی

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی

تربیت مدرس

1367

22

بررسی اثرتمرینات آمادگی جسمانی برروی استقامت قلبی - عروقی بسیجیان در پادگانهای آموزشی بسیج و ارائه یک طرح پیشنهادی

کارشناسی

تربیت بدنی

تهران

1367

23

تئوری جنگ مشروع در اسلام

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

تربیت مدرس

1367

24

بررسی رابطه بین نگرش رزمنده در مورد جنگ و میزان واکنش افسردگی

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

تربیت مدرس

1368

25

بررسی مشکلات روانی - اجتماعی جانبازان جنگ ایران وعراق

کارشناسی ارشد

روانشناسی  بالینی

تربیت مدرس

1368

26

بررسی وضعیت اقتصادی - اجتماعی بسیجیان جبهه رفته شهرتهران وتاثیر آن برمیزان مشارکت افراد درجبهه

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

تربیت مدرس

1368

27

مطالعه تاثیر داروهای ایمنی Pyrime Thamin وCimetdine متعاقب آلودگی با گاز خردل

کارشناسی ارشد

ایمنی شناسی

تربیت مدرس

1368

28

بررسی میزان آگاهی مصدومین نخاعی جنگی در مورد مراقبت از خود و تعیین منابع کسب اطلاعات آنان در آسایشگاههای جانبازان انقلاب اسلامی در تهران

کارشناسی ارشد

آموزش پرستاری و داخلی جراحی

تربیت مدرس

1368

29

بررسی ایمنی همورال پس از واکسیانسیون بر ضد منیژیت منتگویی در رزمندگان اسلام

کارشناسی ارشد

ایمونولوژی

تربیت مدرس

1368

30

شهید و شهادت در قران با تاکید بر حیات شهید

کارشناسی ارشد

ادبیات عرب

دانشگاه تهران

1368

31

بررسی اختلالات رفتاری نوجوانان شاهد محروم از والدین ( ساکن در موسسات شبانه روزی بنیاد شهید)

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

تربیت مدرس

1369

32

بررسی آثارتورم در بودجه شرکتهای بازرگانی تحت پوشش بنیاد مستضغفان وجانبازان

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

تهران

1369

33

بررسی بیماریهای قارچی سطحی وجلدی جانبازان و محیط آسایشگاه درآسایشگاههای جانبازان شهر تهران

کارشناسی ارشد

قارچ شناسی پزشکی

تربیت مدرس

1369

34

بررسی مقایسه ای میزان شیوع افسردگی  واضطراب دردانشجویان شاهد وغیرشاهد در سطح دانشگاههای شهرتهران

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

تربیت مدرس

1369

35

بررسی میزان شیوع انواع اختلالات رفتاری کودکان شاهد محروم از والدین مقطع ابتدایی مستقر در مجتمع های شبانه روزی بنیادشهید و امورایثارگران

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

تربیت مدرس

1369

36

بررسی شیوع اختلال استرس پس از ضربه در آزادگان شهر اصفهان

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

تربیت مدرس

1370

37

بررسی الگوهای ادراکی جانبازان ومعلولین عادی از تست رورشاخ ( درمقایسه با افراد سالم )

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

تربیت مدرس

1370

38

بررسی مقایسه ای ویژگیهای  رفتاری فرزندان شهدا و خانواده های تک والدی وازدواج مجدد درسطح شهراصفهان

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

تربیت مدرس

1370

39

بررسی اختلالات فیزیکی درک صوت درجانبازان

دکترا

اودیومتری

دانشگاه

1370

40

بررسی وضعیت حقوقی زندانیان جنگ و مزدوران در جنگ عراق و ایران از آغاز تا پایان اسارات ( دوجلد)

کارشناسی ارشد

روابط بین الملل

تهران

1370

41

بررسی توانبخشی حرفه ای و تعیین سازش شغلی جانبازان شاغل در صنایع جانبازان

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

تهران

1370

42

بررسی ویژگیهای شخصیتی فرزندان جانبازان

کارشناسی

روانشناسی

تهران

1370

43

بررسی تحول مفهوم مرگ در کودکان پسر شاهد وغیرشاهد تهران

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

تربیت مدرس

1370

44

بررسی شیوع افسردگی در آزادگان شهر اصفهان

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

تربیت مدرس

1370

45

بررسی میزان آگاهی ونگرش وعملکرد مسئولین آسایشگاههای جانبازان انقلاب درمورد بهداشت روانی وپیشنهادات

کارشناسی ارشد

آموزش وبهداشت

تربیت مدرس

1370

46

بررسی جامعه شناختی بیماری جانبازان عصبی - روانی ( مطالعه موردی در بیمارستان نورافشار )

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

تربیت مدرس

1370

47

بررسی عللل موثر در ایجاد کمردرد در جانبازان قطع عضو اندام تحتانی شهرستان کاشان


ساخت ومونتاژ اندامهای مصنوعی


1370

48

مقایسه میزان سازگاری آزادگان  با رزمندگان و افراد غیررزمنده

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

تربیت مدرس

1371

49

بررسی موانع کاریابی و اشتغال جانبازان انقلاب اسلامی شهر تهران

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

تهران

1371

50

بررسی میزان اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت مددکاری بنیاد شهید

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

مرکز
آموزش مدیریت دولتی اردبیل

1371

51

بررسی میزان مشارکت مسئولین بنیاد جانبازان استان اصفهان در فرایند تصمیم گیری

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

علامه طباطبایی

1371

52

بررسی عوامل انگیزشی موثربرکارایی مدیران سازمانهای ستادی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

تهران

1371

53

بررسی میزان پراکندگی افسردگی جانبازان و معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی

تهران

1371

54

مقایسه منبع کنترل و میزان افسردگی گروه جانبازان معلولین عادی و افراد عادی

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

تربیت مدرس

1371

55

مطالعه جنبه های روانشناختی سازگاری پس ضایعه نخاعی بررسی تفاوت شیوه های مقابله بااسترس و کیفیت حمایت اجتماعی در جانبازان قطع نخاعی افسرده وغیر افسرده مقیم تهران

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

علوم پزشکی ایران

1371

56

بررسی مشکلات معلولین ضایعات نخاعی

کارشناسی ارشد

فیزیوتراپی

علوم پزشکی ایران

1371

57

بررسی و مقایسه  صدمات  ورزشی در معلولین و ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر

کارشناسی ارشد

مدرسی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت مدرس

1372

58

بررسی عوامل موثر بررضایت شغلی جانبازان شاغل

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

تربیت مدرس

1372

59

بررسی اثر بخشی روش آموزش و مهارت حل مسئله  در درمان علائم افسردگی نوجوانا ن شاهد

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

علوم پزشکی ایران

1372

60

بررسی و مقایسه درونگرایی در دو گروه از جانبازان ضایعه نخاعی ورزشکار و غیرورزشکار

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی

تهران

1372

61

ورزش ومعلولیت

کارشناسی

ارتوپدی فنی

علوم پزشکی ایران

1372

62

بررسی و مقایسه ویزگیهای ساختاری و فیزیولوژیکی معلولین جسمی ورزشکار یا معلولین جسمی غیر ورزشکار

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی

تربیت مدرس

1372

63

بررسی میزان اهمیت نسبی معیارهای سنجش و گزینش طرحهای توسعه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد

مدیریت صنعتی

تربیت مدرس

1373

64

بررسی سیستم های بهسازی منابع انسانی (آموزش ضمن خدمت) ونقش آن در ارتقا اثربخشی کارکنان

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

آزاد

1373

65

بررسی ومقایسه دیدگاههای دانشجویان دختروپسر دانشکده علوم انسانی شاهد درباره معیارهای همسر گزینی

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1373

66

بررسی کاربرد سلاحهای شیمیایی از دیدگاه حقوق بین الملل

کارشناسی ارشد

روابط بین الملل

تهران

1373

67

بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد وغیرشاهد مدارس شاهد وغیرشاهد مقطع راهنمایی شهرستان دزفول

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1373

68

بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی وخانوادگی دانش آموزان مردود سال سوم راهنمایی شاهد پسرانه شهر خرم آباد

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1373

69

بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان 0 پسر  شاهد و غیر شاهد در شهرستان ایلام

کارشناسی

روانشناسی

شاهد

1373

70

بررسی رابطه حرمت خود و افسردگی در دانشجویان جانباز

کارشناسی ارشد

روانشناسی

تهران

1373

71

مقایسه افسردگی دانش آموزان شاهد وغیر شاهد دبیرستانها ی شاهد و غیرشاهد شهرستان کرمانشاه

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1373

72

بررسی مقایسه ای خصوصیات روانی آزادگان جانباز با آزادگان غیر جانباز با استفاده از آزمون MMP1دراستان مازندران

کارشناسی ارشد

روانشناسی

تربیت مدرس

1373

73

بررسی وضعیت روانشناختی وعزت نفس فرزندانی که والدین خود رابراثرشهادت ازدست داده اند با فرزندانی که والدین خودرا ازدست نداده اند

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1373

74

نحوه گذران اوقات فراغت فرزندان نوجوان شاهد (دختروپسر) گرگان و رشت

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1373

75

بررسی تفاوتهای آموزشی دانش آموزان شاهد وغیر شاهد در مدارس راهنمایی شاهد شهرستان مشهد

کارشناسی

مدیریت آموزشی

آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان مشهد

1373

76

تاثیر آموزش خانواده در پیشرفت تحصیلی فرزندان معظم شاهد ناحیه 3 مشهد

کارشناسی

مدیریت آموزشی

آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان مشهد

1373

77

بررسی و مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد وعادی در مدارس شاهد مقطع ابتدایی شهرستان کاشمر در سال تحصیلی 73-72

کارشناسی

آموزش ابتدایی

آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان واحد تربت حیدریه

1373

78

بررسی اثرات تاخیری گازخردل بر آزمونهای عملکرد ریوی جانبازان شیمیایی

دکترا

پزشکی

علوم پزشکی کرمان

1373

79

بررسی نظام ارزشهای اجتماعی جانبازان تهران بزرگ

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

دانشگاه تربیت مدرس

1373

80

نحوه بازتوانی نیروی از دست رفته در جانبازان استان آذربایجان غربی در سال 1372

دکترا

پزشکی عمومی

دانشکده پزشکی ارومیه

1373

81

مقایسه وبررسی تیپ شخصیتی فرزندان شاهد  با فرزندان غیر شاهد مقطع راهنمایی کلاس سوم راهنمایی  دختران شهرستان ملایر

کارشناسی

مشاوره شاهد

اداره کل تربیت معلم وآموزش نیروی انسانی

1374

82

تصمیم گیری در بحران مطالعه تطبیقی بر شیوه تصمیم گیری فرماندهان سپاه در جنگ تحمیلی

کارشناسی ارشد

مدیریت

تربیت مدرس

1374

83

بررسی انگیزه های دانشجویان پسر دانشگاه شاهد در گرایش به سیگار

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1374

84

بررسی و تجزیه وتحلیل ساختار تصمیم گیری دربنیاد جانبازان (تمرکزوعدم تمرکز)

کارشناسی ارشد

مدیریت

علامه طباطبایی

1374

85

بررسی مشکلات موجود در روابط و هماهنگ واحدهای صف ستاد بخش جانبازان

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی


1374

86

مسئولیت آغازگر جنگ ایران وعراق

کارشناسی ارشد

حقوق بین الملل

علامه طباطبائی

1374

87

تاثیر ازدواج مجدد همسران شهدا بر وضعیت رفتاری و پیشرفت تحصیلی فرزندان شهدا مقطع راهنمایی مدارس شاهد در شهراصفهان

کارشناسی

روانشناسی

شاهد

1374

88

بررسی ازدواج مجدد همسران شهدا وتاثیر آن بر وضعیت روانی، اجتماعی آنان و وضعیت سازگاری ومشکلات تحصیلی فرزندان شاهد

کارشناسی

روانشناسی

شاهد

1374

89

تاثیر ازدواج مجدد همسران شهدا بر وضعیت رفتاری و پیشرفت تحصیلی فرزندان شهدا مقطع راهنمایی مدارس شاهد در شهر تهران

کارشناسی

روانشناسی

شاهد

1374

90

بررسی ومقایسه میزان افسردگی دانش آموزان دختر وپسرشاهد دبیرستانهای غیرشاهد شهراصفهان در سال تحصیلی 73،72

کارشناسی  ارشد

روانشناسی تربیتی

تربیت معلم

1374

91

بررسی مسایل آموزش فرهنگی رفاهی دانشجویان دانشگاه شاهد ولزوم ارائه خدمات مشاوره ای در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1374

92

بررسی عوامل موثربررضایتمندی دانشجویان گروه علوم انسانی و علوم پزشکی دانشگاه شاهد تهران از انتخاب رشته تحصیلی خود

کارشناسی

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

شاهد

1374

93

بررسی انطباق عملکرد مدیران دبیرستانهای شاهد شهر تهران با وظایف مدیران آموزشی از دیدگاه دبیران وکارکنان اداری دبیرستانهای مزبور

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

تربیت معلم تهران

1374

94

بررسی وضعیت روانشناختی فرزندان آزاده و مقایسه آن با فرزندان غیرآزاده مدارس راهنمایی شهر کرمانشاه

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1374

95

بررسی چگونگی عملکرد مدیران مدارس راهنمایی شاهد در مقایسه با وظایف مدیریتی آنها

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

آزادواحد تهران مرکز

1374

96

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر ودختر واجد ناپدری و فاقد ناپدری در مدارس راهنمایی شاهد بروجرد سال 74،73

کارشناسی ارشد

فلسفه وتاریخ آموزش وپرورش

آزاد واحد
اراک

1374

97

بررسی  علل افت تحصیلی دانشجویان شاهد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارشناسی

علوم اجتماعی

تهران

1374

98

بررسی مشکلات تحصیلی اقتصادی و اجتماعی کودکان شاهد در مقایسه با کودکان غیر شاهد در مدارس شاهد شهرستان ارومیه سال 1374

کارشناسی ارشد

مدیریت، پرستاری

شهید بهشتی

1374

99

بررسی عوامل فشارزای روانی و رفتار مقابله ای باآن وشناخت دانش آموزان غیرشاهد در مقطع راهنمایی مدارس شاهد شهرستان قم

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1374

100

بررسی رابطه عزت نفس وحمایت اجتماعی وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر وپسر شاهد مقطع راهنمایی شهرستان دولت آباد

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1374

101

بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان ( پسر ودختر ) شاهد و غیر شاهد در شهرستان ایوان غرب

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1374

102

بررسی مقایسه ای وضعیت روان شناختی و عزت نفس دانش آموزان شاهد

کارشناسی

روانشناسی

شاهد

1374

103

بررسی میزان شیوع افسردگی در دانش آموزان شاهد وغیر شاهد مقطع دبیرستان پاوه

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1374

104

تاثیرتمرینات موازی برمنبع کنترل و میزان افسردگی جانبازان ضایعه نخاعی استان خراسان

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی

تربیت مدرس

1374

105

بررسی مقایسه ای میزان افسردگی وعزت نفس  در دانشجویان سال اول تا چهارم رشته های دندانپزشکی و ریاضی دانشگاه شاهد

کارشناسی

روانشناسی

شاهد

1374

106

بررسی ومقایسه میزان افسردگی دانش آموزان دختر وپسرشاهد دبیرستانهای غیرشاهد شهراصفهان در سال تحصیلی 73-72

کارشناسی  ارشد

روانشناسی تربیتی

تربیت معلم

1374

107

بررسی میزان پرخاشگری پسران مقطع راهنمایی شاهد وغیر شاهد شهر سنندج

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1374

108

اصابت ترکش به مغز مجروحین جنگ تحمیلی ( بررسی در بیماران در مان شده در بیمارستان حضرت امیرالمومنین و رسول اکرم بین سالهای 72-62)

دکترا

پزشکی

آزاد واحد پزشکی تهران

1374

109

مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان غیرشاهد مدارس شاهد با دانش آموزان مدارس عادی شهرستان فردوس در سال تحصیلی 73-72

کارشناسی

آموزش ابتدایی

آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان واحد تربت حیدریه

1374

110

جنگ وقشربندی اجتماعی دریک مطالعه خاص جامعه شناسی برروی بسیجیان جبهه رفته شهرقزوین

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

تهران

1374

111

بررسی میزان تفاوت فعالیتهای آموزشی دانش آموزان  شاهد وغیرشاهد در مدارس ابتدائی شاهد شیروان

کارشناسی

آموزش ابتدایی

مرکز عالی ضمن خدت فرهنگیان شهید  بجنورد

1374

112

بررسی صرع پس از ضربه در جانبازان استان کرمان

دکترا

پزشکی

علوم پزشکی کرمان

1374

113

تأثیر نظارت های رسمی به عملکرد کارکنان

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

دانشگاه علامه طباطبایی

1374

114

رابطه میزان معلولیت با عوامل اقتصادی و اجتماعی جانبازان 25 درصد به بالا شهرستان کوهدشت

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1374

115

بررسی رابطه روشهای مقابله ای با ویژگیهای فردی در جانبازان شهر یزد

کارشناسی ارشد

آموزش روانپرستاری

تربیت مدرس

1374

116

اثر استرسورهای دانشجویی وبروز اختلات روان تنی در دانشجویان دانشگاه شاهد

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1375

117

بررسی ومقایسه ویژگیهای رفتاری نوجوانان شاهد در خانواده های تک والدی و ازدواج مجدد در سطح شهرستان قروه

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1375

118

رابطه فقدان پدر با خویشتن پنداری در دانش آموزان شاهد در مقایسه آن با دانش آموزان غیر شاهد گرگان وگنبد

کارشناسی ارشد

مشاوره

علامه طباطبایی

1375

119

شیوه های همیاری دراسارات

كارشناسي

جامعه شناسی

تهران

1375

120

آثار حقوقی جنگ برمعاهدات ایران وعراق و سایر تعهدات مشترک (2جلد)

کارشناسی ارشد

حقوق عمومی

تهران

1375

121

بررسی مشکلات برنامه ریزی نیروی انسانی و ستاد مرکزی بخش جانبازان بنیاد مستضعفان وجانبازان استان تهران وارائه راحلهای مناسب

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

علامه طباطبائی

1375

122

جامعه شناسی جنگ با مروری برسیر تحولات 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران

کارشناسی

علوم اجتماعی

تهران

1375

123

بررسی وضعیت اقتصادی، اجتماعی تحصیلی فرزندان شاهد دختر سوم راهنمایی که در سال گذشته مردود شده اند در شهر همدان

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1375

124

بررسی مقایسه ای جامعه پذیری شاهد وغیر شاهد منطقه 3 آموزش وپرورش تهران

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1375

125

بررسی و تحلیل علل مشروط شدن دانشجویان دانشگاه شاهد

کارشناسی

مدیریت آموزشی

شاهد

1375

126

بررسی نگرشهای سیاسی، اجتماعی بسیجیان تهران

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

تهران

1375

127

مقایسه آسیب شناسی بالینی مردان مبتلابه اختلال تبدیلی ومردان مبتلا به صرع گرندمال جنگ تحمیلی در مشهد

کارشناسی ارشد

روانشناسی

تربیت مدرس

1375

128

بررسی اختلالات خواب در جانبازان استان گیلان

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

علامه طباطبایی

1375

129

بررسی عوامل موثر درعود مجدد اختلال پس از استرس ضربه ای P.T.S.D در گروهی از رزمندگان اسلام

کارشناسی  ارشد

روانشناسی بالینی

تربیت مدرس

1375

130

اختلال پس از استرس ناشی از حوادث چنگ

دکترا

پزشکی

آزاد واحد پزشکی تهران

1375

131

بررسی وضعیت ایمنی سلولهای NKدر افرادی که در معرض گاز خردل قرار گرفته اند

کارشناسی ارشد

ایمونولوژی

تربیت مدرس

1375

132

نحوه گذران اوقات فراغت  فرزندان نوجوان  مجتمع مسکونی شاهد شهرستان نقده

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1375

133

آنالیز، طراحی و ساخت ربات 6 درجه آزادی با مکانیزم تلفیقی برای معلولین

کارشناسی ارشد

مهندسی مکانیک

تربیت مدرس

1375

134

بررسی رابطه بین  میزان افسردگی  و مدت اسارت آزادگان

کارشناسی

امور تربیتی و مشاوره

آزاد واحد قوچان

1375

135

بررسی تاثیر محرومیت از پدر برناسازگاری اجتماعی فرزندان شاهد شهرستان گناباد

کارشناسی

علوم اجتماعی

آزاد واحد
گناباد

1375

136

مقایسه انگیزه پیشرفت و سازگاری فردی و اجتماعی دانش آموزان شبانه روزی و غیر شبانه روزی مدرسه راهنمایی پسرانه نمونه دولتی شهرستان بروجن

کارشناسی ارشد

روانشناسی تربیتی

الزهرا

1375

137

مقایسه میزان رشد اجتماعی و عاطفی دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی مدارس شاهد شهر بجنورد

کارشناسی

مشاوره شاهد

آموزش عالی ضمن خدمت دانشکده مدیریت وبرنامه ریزی

1375

138

بررسی مقایسه ای افسردگی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شاهد ودانشجویان علوم پزشکی کرمانشاه

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1375

139

بررسی آنزیمهای کبدی در تعدادی از جانبازان شیمیایی و مقایسه آنها با افراد نرمال به روش کالیمتری

دکترا

پزشکی

علوم پزشکی کرمان

1375

140

بررسی اثر سلاحهای شیمیایی به کاررفته از سوی عراق در جنگ با ایران برباروری جانبازان انقلاب اسلامی استان کرمان

دکترا

پزشکی

علوم پزشکی کرمان

1375

141

بررسی عفونتهای اداری در جانبازان قطع نخاعی

دکترا

پزشکی

علوم پزشکی کرمان

1375

142

پایان جنگ سردو انعقاد کنوانسیون سلاحهای شیمیایی

کارشناسی ارشد

حقوق و علوم سیاسی

دانشگاه تهران

1375

143

بررسی رایطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان عادی و شاهد مقطع راهنمایی شهرستان بیرجند با همکاری بنیادشهید انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی

آزاد واحد بیرجند

1375

144

شهید از دیدگاه قرآن

کارشناسی

معارف اسلامی

آموزش عالی ابن سینا همدان

1375

145

بررسی و مقایسه عزت نفس و افسردگی دانش آموزان دختر شاهد و غیر شاهد دبیرستانهای تهران در سال تحصیلی 1374_1375

کارشناسی

مشاوره

علامه طباطبایی

1375

146

بررسی سازگاری شخصیتی  در دو گروه از جانبازان و معلولین  ورزشکار و غیر ورزشکار استان مازندران

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی

تربیت مدرس

1376

147

بررسی مقایسه ای رابطه خودپنداری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نوجوان شاهد وغیر شاهد شهرستان ملایر

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1376

148

بررسی میزان استرس ومنبع کنترل در فرزندان شاهد وغیر شاهد پسران در مقطع متوسطه شهرستان قم

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1376

149

بررسی مقایسه ای ویژگیهای رفتار کودکان شاهد وغیر شاهد در خانواده های تک والدی و ازدواج مجدد در شهرستان نورآباد

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1376

150

بررسی وضعیت خانوادگی دانشجویان شاهد تهران که مادران آنها ازدواج مجدد کرده اند

کارشناسی

علوم انسانی

شاهد

1376

151

مقایسه رضایت شغلی جانبازان جسمی، حرکتی با افراد عادی در مشاغل یکسان

کارشناسی ارشد

مشاوره

علامه طباطبائی

1376

152

بررسی فرهنگ سازمانی بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

علامه طباطبائی

1376

153

بررسی ویژگیهای مدیریت در سیمای سرداران شهید خطه خراسان

کارشناسی

مدیریت آموزشی

مرکز آموزش مدیریت دولتی

1376

154

جنگ ایران وعراق، تاثیرتحولات صحنه نبرد بر استراتژی قدرتهای بزرگ

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

شهید بهشتی

1376

155

بررسی ویژگیهای جمعیتی همسران شاهد وتاثیر اشتغال آنان بروضعیت تحصیلی فرزندان شاهد

کارشناسی ارشد

جمعیت شناسی

آزاد واحد رودهن

1376

156

بررسی مسایل ومشکلات زنان کارمند شاغل دانشگاه شاهد

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1376

157

بررسی مقایسه ای وضعیت پرخاشگری و سازگاری در کودکان شاهد وغیر شاهد مقطع ابتدایی شهر تهران

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1376

158

بررسی وضعیت جامعه پذیری فرزندان شاهد در مدرسه راهنمایی معرفت قم

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1376

159

بررسی ومقایسه میزان افسردگی و حرمت خود در والدین و دانش آموزان دختر

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1376

160

مقایسه میزان افسردگی دانش آموزان دخترشاهد و غیرشاهد بااستفاده از تست افسردگی بک

کارشناسی

مشاوره

اصفهان

1376

161

بررسی وضعیت اجتماعی - اقتصادی جانبازان شاهد مراجعه کننده به مرکز خدمات درمانی کوثر

کارشناسی

علوم  اجتماعی

شاهد

1376

162

حقوق جنگ وصلح در آثار حضرت امام خمینی (ره)

کارشناسی ارشد

حقوق بین الملل عمومی

تهران

1376

163

بررسی میزان آگاهی سیاسی دانشجویان دانشگاه شاهد

کارشناسی

علوم سیاسی

شاهد

1376

164

نحوه گذران اوقات فراغت جوانان مجتمع مسکونی شاهد شهرستان اسلا م آباد غرب

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1376

165

جنگ وصلح از دیدگاه  مردم شناسی با ( تاملی بر جنگ تحمیلی )

کارشناسی ارشد

مردم شناسی

تهران

1376

166

روند جنگ ایران وعراق و برخورد شورای امنیت ( مطالعه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران)

کارشناسی ارشد

روابط بین الملل

تهران

1376

167

بررسی مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان شاهد وغیر شاهد دوره راهنمایی درشهرستان بیرجند

کارشناسی

علوم تربیتی

پیام نور مرکز قائنات

1376

168

بررسی علل وعوامل افت فرزندان شاهد در مدارس شاهد راهنمایی شهر مشهد

کارشناسی

علوم تربیتی

پیام نور مشهد

1376

169

بررسی میزان افسردگی دانش آموزان  شاهد دختر شهرستان قوچان گروه سنی (12-10)

کارشناسی

آموزش ابتدایی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید خورشیدی

1376

170

بررسی روشهای تخلیه مثانه و رابطه عفونت اداری در جانبازان و معلولان قطع نخاع استان کرمان

دکترا

جراحی عمومی

علوم پزشکی کرمان

1376

171

بررسی ومقایسه سازگاری شخصیتی جانبازان معلول ورزشکار وغیرورزشکار شهرتهران

کارشناسی ارشد

روانشناسی کودکان استثنایی

علامه طباطبائی

1376

172

عکاسان ایرانی و جنگ تحمیلی

کارشناسی

عکاسی

هنر های تجسمی

1376

173

بررسی نظام ارزشهای اجتماعی جانبازان شهرستان نهاوند

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1376

174

بررسی نقش دفاع مقدس بر آثار نقاشان انقلاب اسلامی

کارشناسی

هنر

دانشگاه شاهد

1376

175

بررسی تاثیر آموزش  گروهی بر افزایش عزت نفس دختران  نوجوان شاهد شهرستان اصفهان

کارشناسی ارشد

روانشناسی  عمومی

آزاد واحد خوراسگان

1377

176

بررسی تاثیر مشاوره تربیتی، تحصیلی  مشاوران دبیرستانهای دختران وپسران مقطع متوسطه از دیدگاه دانش آموزان ومدیران و معاونین و مدیران استان مازندران

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

آزادواحدساری

1377

177

بررسی عزت نفس واضطراب در فرزندان شاهد شهرستان کاشمر مقطع دبیرستان و فاکتورهای موثر درآن

کارشناسی

روانشناسی بالینی

فردوسی مشهد

1377

178

بررسی مقایسه ای میزان سازگاری فرزندان دختر شاهد در خانواده هایی که مادران آنها ازدواج مجدد داشته اند وآنهایی که ازدواج مجدد نداشته اند

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1377

179

شیوه های رهبری امام خمینی برای بسیج در جنگ ایران وعراق

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

علامه طباطبائی

1377

180

بررسی اثرات اشتغال زنان متاهل کارمند دانشگاه شاهد بروضعیت خانوادگی

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1377

181

طراحی وتعیین الگوی ارزیابی عملکرد مدیران عامل

دکترا

مدیریت

تربیت مدرس

1377

182

بررسی میزان جامعه پذیری سیاسی  فرزندان شاهد کرج

کارشناسی

علوم اجتماعی

پیام نور

1377

183

بررسی وضعیت روانی همسران جانبازان اعصاب وروان در مقایسه با وضعیت روانی همسران جانبازان غیر اعصاب روان در شهر تهران

كارشناسي

مشاوره

علامه طباطبائی

1377

184

بررسی پیشرفت تحصیلی فرزندان شاهد درمقایسه باسایر دانش آموزان راهنمایی استان هرمزگان

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

دانشکده مدیریت معاونت برنامه ریزی تامین نیروی انسانی

1377

185

بررسی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع راهنمایی دختر منطقه 3تهران

کارشناسی

علوم تربیتی

شهید
بهشتی

1377

186

تضرع، سوز وابتهال در مثنوی معنوی ( دفتر اول ودوم) ونگاهی به پیشینه آن

کارشناسی ارشد

زبان وادبیات فارسی

شهید بهشتی

1377

187

بررسی وجدان کاری و عوامل درون سازمانی موثر بر آن (بنیاد مستضعفان)

کارشناسی ارشد

امورفرهنگی

علامه طباطبائی

1377

188

بررسی میزان اضطراب در دانش آموزان شاهد وغیرشاهد مدارس راهنمایی شاهد شهرستان بیرجند

کارشناسی ارشد

مشاوره کودکان استثنایی

آزاد واحدبیرجند

1377

189

بررسی نحوه گذران اوقات دانش آموزان دبیرستان شاهد نظام جدید کرمانشاه

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1377

190

گرایش دانش آموزان  پسرمقطع متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان نیشابور نسبت به سرداران شهید وشهدا وعوامل موثر برآن

کارشناسی

علوم اجتماعی

فردوسی مشهد

1377

191

تحلیل محتوای آرمانهای سیاسی سرداران شهید

كارشناسي

علوم اجتماعی

فردوسی مشهد

1377

192

گرایش دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان نیشابور نسبت به سرداران شهید وشهدا وعوامل موثر برآن

کارشناسی

روانشناسی

فردوسی مشهد

1377

193

بررسی میزان اضطراب و افسردگی در همسران جانبازان و معلولین عادی شهرستان گنبد کاووس

کارشناسی

روانشناسی بالینی

فردوسی مشهد

1377

194

تاثیر ونقش اشتغال در بهبود روحیه جانبازان

کارشناسی


پیام نور
نیشابور

1377

195

بررسی وجهه شهید به لحاظ تبعیت و ولایت پذیری از دیدگاه معامین شهر نیشابور

کارشناسی

علوم اجتماعی

پیام نور مرکز نیشابور

1377

196

بررسی نگرش جوانان 30-18 ساله شاغل (مرد) نسبت به سرداران شهید و شهدا و عوامل موثر برآن

کارشناسی

علوم اجتماعی

فردوسی مشهد

1377

197

مقایسه ویژگیهای ساختاری وعملکردی قلب جانبازان ورزشکار وغیرورزشکار

کارشناسی ارشد

تربیت بدنی

تربیت معلم

1377

198

بررسی عوامل موثر بر وضعیت تحصیلی فرزندان معظم شاهد مقطع راهنمایی شهرستان بجنورد سال 77-76

کارشناسی

مدیریت آموزشی

آموزش عالی فرهنگیان مشهد

1377

199

تاثیر محرومیت از پدر در پیشرفت تحصیلی فرزندان شاهد شهرستان گناباد

کارشناسی

روانشناسی

پیام نورگناباد

1377

200

بررسی میزان رابطه اعتماد به نفس دانش آموزان معظم شاهد با پیشرفت تحصیلی آنان در مدارس راهنمایی پسرانه ودخترانه شهرستان تربت حیدریه 77-76

کارشناسی

آموزش ابتدایی

مرکزآموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان واحدتربت حیدریه

1377

201

بررسی توزیع آناتومیکی وعوارض  فیزیکی ( مشکلات ) اجسام خارجی ناشی از جنگ تحمیلی ( تیر وترکش ) در بدن 768 نفر از جانبازان شهرستان کرمان

دکترا

پزشکی

علوم پزشکی کرمان

1377

202

ORTHOTICSآرتروزهای اندام تحتانی برای جانبازان قطع نخاعی

کارشناسی

ارتوپدی فنی


1377

203

شهادت و حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

آزاد واحد  خوراسگان

1377

204

بررسی میزان رضایتمندی همسران شاهد از خدمات واحد مددکاری و مشاوره بنیادشهید انقلاب اسلامی تهران بزرگ

کارشناسی

علوم انسانی

دانشگاه شاهد

1377

205

بررسی وضعیت پایگاه اجتماعی دانشجویان دارای افت تحصیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1377

206

بررسی علائم اختلالات روانی در همسران جانبازان اعصاب و روان مراجعه کننده و تحت درمان در مراکز درمانی بنیاد جانبازان استان سمنان

دکترا

پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

1377

207

ولایت از دیدگاه قرآن و تأملی در معنای ولایت فقیه از نظر اسلام

کارشناسی

دینی وعربی

اصفهان

1377

208

بررسي آثار اجتماعي شهادت در مذهب شيعه

کارشناسی

علوم اجتماعی

اصفهان

1378

209

انگیزه های موثر بر شهادت طلبی ( بررسی وضعیت نامه شهدای آموزش و پرورش استان گلستان)

کارشناسی ارشد

امورفرهنگی

علامه طباطبائی

1378

210

بررسی تاثیر فشارروانی برعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1378

211

بررسی تاثیر مشاوره برروی دانش آموزان شاهداز دیدگاه دانش آموزان دختر18،16ساله تهران

کارشناسی

مشاوره وراهمنایی

آزاد واحد
رودهن

1378

212

تاثیرمشاوره در مدارس شاهد از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه مشهد

کارشناسی

مدیریت  وبرنامه ریزی شهری

پیام نور فریمان

1378

213

مطالعه تاثیر فقدان پدر بربرخی عناصر ساختی و کارکرد خانواده های شهید کرمان

کارشناسی

علوم اجتماعی

آزاد واحد کرمان

1378

214

بررسی فقدان پدر بر ویژگیهای شخصیتی فرزندان در خانواده های شاهد و عادی فاقد وواجد پدر

کارشناسی

امورتربیتی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان

1378

215

فرهنگ شهادت در اسلام ومعرفی شهدای فرهنگی منطقه19 تهران

کارشناسی

دینی وعربی

آموزش عالی فرهنگیان باهنر

1378

216

بررسی نگرش دانش آموزان شاهد نسبت به حضور دانش آموزان غیرشاهد

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

مرکز آموزش مدیریت دولتی قم

1378

217

بررسي فرآيند انتخاب وانتصاب و نگهداري مديران در بنيادشهيد انقلاب اسلامي و ارائه الگوي مناسب

كارشناسي ارشد

مديريت دولتي

آموزش مديريت دولتي تهران

1378

218

بررسي عوامل موثر بر افزايش رضايت شغلي كاركنان بنيادشهيد استان مازندران

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

آزاد واحد ساری

1378

219

بررسي عوامل موثر در انگيزش شغلي كاركنان ستاد مركزي بنياد شهيد بر اساس نظريه هرزبزگ

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

آزاد تهران

1378

220

عوامل موثر بر افزايش رضايت شغلي كاركنان شاغل در ستاد مركزي بنياد شهيد

کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

آزاد واحد
تهران مرکز

1378

221

بررسی مشکلات خانوادگی جانبازان اعصاب وروان مجتمع سعادت آباد

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1378

222

طرح سرگذشت پژوهشی سردار شهید محمدرضا کاظمی زاده

کارشناسی

علوم اجتماعی

باهنر
کرمان

1378

223

دانشجویان شهید استان خراسان

کارشناسی

آموزش ابتدایی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج

1378

224

سرزمین نور  ( گلستان شهدای اصفهانی در گستره تاریخ )(2جلد)

کارشناسی

تاریخ

اصفهان

1378

225

بررسی مکانیزم بهره گیری ازتجهیزات پزشکی بیمارستان های بنیاد شهید تهران

کارشناسی ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آزاد واحد علوم تحقیقات

1378

226

بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رفتار سياسي جوانان (دبيرستاهاي شاهد و غيرشاهد ناحيه 1 آموزش و پرورش كرج)

کارشناسی ارشد

مدیریت امور فرهنگی

آزاد علوم تحقیقات

1378

227

بررسی فرصتهای شغلی فرزندان شاهد در بخش دولتی و مقایسه آن با بخش خصوصی

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

آزاد
واحد
تهران مرکزی

1378

228

بررسی عوامل موثر بر سازگاری مهاجرین جنگی خوزستانیهای مقیم استان فارس

دکترا

جامعه شناسی

تربیت مدرس

1378

229

بررسی نقش تبلیغات در جنگ تحمیلی

کارشناسی ارشد

علوم سیاسی

شهید بهشتی

1378

230

بررسی دیدگاههای دانشجویان مجرد دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد دررابطه با موانع ازدواج

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1378

231

بررسی میزان رضامندی همسران شاهد از واحد مشاوره ومددکاری بنیاد شهید شرق تهران

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1378

232

بررسی مقایسه ویژگیهای عقلانی کودکان شاهد وغیر شاهد شهرستان ایلام براساس آزمون آدمک رنگی

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1378

233

بررسی نظرات دانش آموزان دختر سوم راهنمایی شاهد درخصوص عوامل پیشرفت تحصیلی فرزندان شاهد شهرستان مشهد

کارشناسی

مدیریت آموزشی

مرکز آموزش عالی شهید خورشیدی

1378

234

بررسی تاثیر ادامه تحصیل همسران شاهد برروی وضعیت روانی خودشان

کارشناسی ارشد

روانشناسی تربیتی

آزاد
واحد
تهران مرکز

1378

235

معلمان شهید استان خراسان

کارشناسی

امورتربیتی

آمورش عالی فرهنگیان خراسان

1378

236

بررسی مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد  مدارس شاهد باطرح پراکنده شهری و روستایی سال سوم راهنمایی پسرودختر مازندران خرداد78

کارشناسی

مدیریت آموزشی

آزاد واحدساری

1378

237

بررسی مسایل ومشکلات دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های شاهد

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1378

238

بررسی عوامل اجتماعی  موثر بر افت وترک تحصیل شاهد درمقاطع راهنمایی ومتوسطه

کارشناسی ارشد

جامعه شناسی

آزادواحد
اراک

1378

239

بررسي مقايسه‌اي علل ترك تحصيل دانش‌آموزان دوره متوسطه شاهد و غيرشاهد استان آذربايجانشرقي در سال 76،70

كارشناسي ارشد

مديريت دولتي

دانشكده ادبيات اروميه

1378

240

عوامل موثربر پیشرفت و افت  تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع راهنمایی بیرجند

کارشناسی

مدیریت دولتی

آموزش مدیریت دولتی بیرجند

1378

241

بررسی ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان مبتلا به نارساخوانی در خانواده های شاهد مقطع ابتدایی شهرتهران

کارشناسی ارشد

روانشناسی تربیتی

آزاد
تحصیلات تکمیلی

1378

242

تاثیر تحریک الکتریکی اندام تحتانی و وضعیت مفصل زانوبر روی پاسخ قلبی عروقی جانبازان پارابلژیک وافرادسالم در حین رانش صندلی چرخدار

کارشناسی ارشد

فیزیوتراپی

تربیت مدرس

1378

243

بررسی مقایسه ای بعضی از علل ناهنجاریهای فرزندان شاهد مقطع متوسطه دبیرستانهای ناحیه 3 مشهد

کارشناسی

امورتربیتی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان شهید خورشیدی

1378

244

بررسی رابطه سلامت افسردگی و اضطراب در بین دانشجویان شهرکرد وشاهد

کارشناسی

روانشناسی

شاهد

1378

245

تعیین میزان افسردگی  وعوامل موثر در آن بر فرزندان شاهد بالای 5سال همدان

دکترا

پزشکی

علوم پزشکی همدان

1378

246

بررسی مقایسه ای پرخاشگری نوجوان شاهد وغیر شاهد با توجه به ساخت خانواده ها

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1378

247

بررسی مقایسه ای خصوصیات روانشناسی آزادگان جانباز با آزادگان غیر جانباز

کارشناسی

روانشناسی بالینی

شاهد

1378

248

بررسی جایگاه فقهی  قانون مدنی ویژگیهای قانونی صغار شاهد

کارشناسی ارشد

فقه و مبانی حقوق اسلامی

آزاد واحد اراک

1378

249

بررسی مولفه های بنیادین سازش یافتگی در آزادگان ایرانی

دکترا

روانشناسی

تربیت مدرس

1378

250

تحلیل محتوای وصیت نامه های دانشجویان شهید استان خراسان

کارشناسی

ادبیات

فردوسی مشهد

1378

251

بررسی آرمان های اقتصادی سرداران شهید و رابطه آنها با وضعیت فعلی جامعه

کارشناسی

علوم اجتماعی

فردوسی مشهد

1378

252

بررسی نگرش دانشجویان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی نسبت به سرداران شهید و شهدا وعوامل موثر برآن

کارشناسی

علوم اجتماعی

فردوسی مشهد

1378

253

بررسی ومقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شاهد با مدارس غیر انتفاعی شهرستان تربت حیدریه در سال تحصیلی 78-77

کارشناسی

آموزش ابتدایی

آزاد واحد تربت حیدریه

1378

254

مقایسه ویژگیهای شخصیتی فرزندان جانبازان با دانش آموزان عادی پسر مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار

کارشناسی

امورتربیتی

آموزش عالی فرهنگیان شهید خورشیدی مشهد

1378

255

بررسی و مقایسه  شیوع افسردگی در دانش آموزان شاهد و غیر شاهد دبیرستان های شاهد سبزوار

کارشناسی

آموزش  ابتدایی

آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان سبزوار

1378

256

بررسی مقایسه ای طراز افسردگی درمادران شاهد وغیر شاهد مشهد

کارشناسی

روانشناسی عمومی

فردوسی مشهد

1378

257

بررسی نحوه همکاری مسئولین ادارات مرکز استان بوشهر با بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان بوشهر

کارشناسی

مدیریت دولتی

مرکز
آموزش مدیریت دولتی بوشهر

1378

258

بررسی مقایسه ای شیوع افسردگی در دانش آموزان پسر شاهد دوره راهنمائی و سایر دانش آموزان فاقد پدر غیر شاهد دوره راهنمائی

کارشناسی

امور تربیتی

آموزش عالی فرهنگیان شهید خورشیدی مشهد

1378

259

بررسی وضعیت اقتصادی - اجتماعی جانبازان تحت حمایت بنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی شهرستان بروجرد

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1378

260

تعیین شیوع زخم بستر در جانبازان قطع نخاعی استان کرمان

دکترا

پزشکی

علوم پزشکی کرمان

1378

261

بررسی و میزان افسردگی بین آزادگان و رزمندگان استان آذربایجان شرقی

کارشناسی

روانشناسی عمومی

آزاد واحد ناءین

1378

262

تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمروجرائم جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا

کارشناسی ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

آزاد واحد مشهد

1378

263

بررسی تأثیر تحصیل همسران شاهد بر عزت نفس و رشد اجتماعی فرزندان شاهد مقطع راهنمایی در شهر مشهد نواحی 3_4_7 در سال تحصیلی 1378_1377

کارشناسی

آموزش ابتدایی

مرکز آموزش عالی فرهنگیان ثامن الحجج

1378

264

بررسی میزان رضایت مادران از عملکرد تحصیلی و تربیتی فرزندان شاهد مدارس راهنمایی مشغول به تحصیل در مناطق 16و 11و3 شهر در سال 78-77

کارشناسی

مشاوره

اداره آموزش عال فرهنگیان

1378

265

بررسی و مقایسه اولویتهای ارزشی جانبازان و آزادگان با معلولین عادی شهرستان شیراز

کارشناسی ارشد

مشاوره

علامه طباطبایی

1378

266

بررسی اثر فقدان پدر برروی سازگاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع راهنمایی شهرستان قزوین

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1379

267

نقش شهید بهشتی در انقلاب اسلامی

کارشناسی

دینی وعربی

آموزش
 عالی
فرهنگیان خواجه نصیر طوسی کرمان

1379

268

طبقه بندی آیات وتفاسیر پیرامون شهادت

کارشناسی

امورتربیتی

دانشگاه کرمان

1379

269

طبقه بندی وشرح احادیث  مربوط به شهادت

کارشناسی

امورتربیتی

آموزش عالی فرهنگیان خواجه نصیر طوسی کرمان

1379

270

پرتو فرهنگ شهادت حسيني در آثار منظوم فارسي

کارشناسی ارشد

زبان وادبیات فارسی

آزاد
واحد
تهران مرکز

1379

271

کرامات شهیدان

کارشناسی

دینی وعربی

مرکز آموزش عالی خواجه نصیر
طوسی کرمان

1379

272

زندگینامه  شهید ثالث

کارشناسی

مطالعات اجتماعی

آموزش عالی فرهنگیان علامه دهخدا قزوین

1379

273

بررسی ومقایسه بین سلامت عمومی همسران شاهد ازدواج نموده با غیر ازدواج مجددها در شهرستان جرقویه

کارشناسی

مرکز آموزش عالی  ضمن خدمت فرهنگیان  اصفهان

دانشگاه اصفهان

1379

274

مقايسه عملكرد خانواده‌هاي شاهد و غيرشاهد از ديدگاه فرزندان دبيرستاني در شهر كرمانشاه

كارشناسي ارشد

روانشناس باليني

آزاد اسلامي رودهن

1379

275

بررسی میزان رضایتمندی همسران شاهد از واحد خدمات مددکاری مشاوره بنیاد شهید مشهد

کارشناسی

علوم اجتماعی

شاهد

1379

276

مکانیزاسیون وب بانک اطلاعات بنیاد شهید قزوین

کارشناسی

مهندسی کامپیوتر

آزاد واحد قزوین

1379

277

بررسی میزان رضایت داشجویان دختر شاهد از برنامه های فرهنگی بنیاد شهید کرمان

کارشناسی

علوم اجتماعی

آزاد واحد کرمان

1379

278

تاثیر فعالیتهای پرورشی بنیاد شهید بر ویژگی های شخصیتی فرزندان دختر شاهد دبیرستانهای شهرمشهد

کارشناسی

امورتربیتی

آموزش عالی فرهنگیان خراسان

1379

279

بررسي حقوق بنيادشهيد انقلاب اسلامي بعنوان موسسه عمومي غير دولتي

کارشناسی ارشد

حقوق عمومی

آزاد
واحد
تهران مرکز

1379

280

بررسي ميزان رضايت شغلي كاركنان بنيادشهيد استان خراسان و عوامل موثر برآن

کارشناسی ارشد

علوم اجتماعی

فردوسی مشهد

1379

281

مطالعه نگرش سطوح مختلف کارکنان نسبت به طرح کارانه در بیمارستانهای آموزشی بنیاد شهید تهران

کارشناسی  ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

آزاد واحد علوم تحقیقات

1379

282

پژوهشی در زندگی شهید رمضان راجی امیرحسین

کارشناسی

پژوهشگری علوم اجتماعی

باهنر
کرمان

1379

283

سردار شهید حجت الاسلام محمد شیخ شعایی

کارشناسی

علوم اجتماعی

شهید باهنر کرمان

1379

284

پژوهشی در زندگی شهید ماشاالله نامجو

کارشناسی

علوم اجتماعی

شهید
باهنر کرمان

1379

285

ایلات متحده آمریکا وجنگ تحمیلی ایران وعراق

کارشناسی ارشد

روابط بین الملل

تهران

1379

286

بررسی تفاوت بین نمرات ارزشیابی انجام شده در بخش معیارهای رفتار شغلی و رفتار واقعی کارکنان بنیاد شهید خراسان سال 1378

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

مرکز آموزش مدیریت دولتی

1379

287

بررسی میزان مشکلات رفتاری دختران شاهد در مقایسه با غیر شاهد مقطع راهنمایی

کارشناسی

مشاوره شاهد

شاهد

1379

288

بررسی تنوع و فراوانی ( شیوع شناسی) مشکلات رفتاری عاطفی خانوادگی و تحصیلی دانش آموزان دخترشاهد وغیرشاهد در دبیرستانهای اصفهان

کارشناسی ارشد

مشاوره

شورای تحقیقات آموزش وپرورش اصفهان

1379

289

مقایسه ویژگیهای شخصیتی فرزندان شاهد وغیرشاهددبیرستان شهرستان خمین 79،78

کارشناسی

روانشناسی عمومی

پیام نور گلپایگان

1379

290

میزان موفقیت تحصیلی فرزندان شاهد نیشابور و بررسی عوامل موثر بر آن

کارشناسی

علوم اجتماعی

فردوسی مشهد

1379

291

بررسی علل وعوامل موفقیت تحصیلی فرزندان شاهد دخترانه شاهد ساری

کارشناسی

علوم اجتماعی

پیام نور بهشهر

1379

292

بررسی  ومقایسه ادراک کفایت خود ورابطه آن با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان شاهد وغیرشاهد

کارشناسی ارشد

روانشناسی تربیتی

الزهرا

1379

293

بررسی وضعیت تحصیلی  دانش آموزان دبیرستانی شاهد استان کرمان

کارشناسی

پژوهشگری علوم اجتماعی

باهنر
کرمان

1379

294

بررسی علل ترک تحصیل فرزندان شاهد و روشهای پیشگیری از آن

کارشناسی

امور تربیتی

آموزش عالی فرهنگیان خواجه سفیر طوسی کرمانی

1379

295

بررسي علل افت تحصيلي فرزندان شاهد دبيرستانهاي شهركرمان

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

مرکز
آموزش مدیریت دولتی

1379

296

مقایسه ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیک و رابطه آن با ترک تحصیل در دانش آموزان دبیرستانهای شاهد وغیر شاهد اصفهان

کارشناسی ارشد

روانشناسی عمومی

آزاد واحد خوراسگان

1379

297

علل ترک تحصیل فرزندان شاهد شهرستان رودان

کارشناسی

علوم تربیتی

پیام نور
بندرعباس

1379

298

برررسی تحول اخلاقی فرزندان شاهد سرآمد (تیز هوشان) شاهد دارای پدر خوانده و فاقد پدر خوانده شهرستان مشهد

کارشناسی ارشد

روانشناسی

آزاد واحد بیرجند

1379

299

نقد و بررسي شعر مقاومت (شامل شهيد و شهادت ) در ادبيات انقلاب اسلامي

کارشناسی ارشد

زبان وادبیات فارسی

آزاد واحد علوم تحقیقات

1379

300

مقایسه سطح اضطراب و عزت نفس دانشجویان شاهد دارای پدر خوانده و فاقد پدر خوانده

کارشناسی

روانشناسی

فردوسی مشهد

1379

301

بررسی عوامل مهاجرت همسر و فرزندان شاهد به تهران

کارشناسی

مدیریت دولتی

مرکز آموزش مدیریت دولتی

1379

302

مقایسه میزان رضایت مندی جانبازان قطع زیر زانو از دوسیستم آیسروس باسیستم های متداول تعلیق

کارشناسی

ارتوپدی

علوم پزشکی ایران

1379

303

بررسی مقایسه ای میزان تاثیر تنوع درمانی برسطح افسردگی بیماران جانباز

کارشناسی ارشد

کاردرمانی روانی

علوم پزشکی ایران

1379

304

ارزیابی میزان استفاده از پروتز بالای زانو و عوامل موثر بر استفاده از آن در  جانبازان تهران

کارشناسی

اعضای مصنوعی

علوم پزشکی ایران

1379

305

مطالعه TSH,T4,T3سرم وپارامترهای سیستم ایمنی هومورال در جانبازان شیمیایی که حداقل 11 سال از مصدومیت آنها با گاز خردل گذشته است

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

تربیت مدرس

1379

306

ارزشیابی نظام نوین ارائه خدمات به خانواده های شاهد در بنیاد شهید

کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

مرکزآموزش مدیریت دولتی تهران

1379

307

تحلیل محتوای وصیتنامه دانش آموزان شهرستان مشهد

کارشناسی

علوم اجتماعی

فردوسی مشهد

1379

308

تحلیل محتوای وصیت نامه های دانش آموزان شهید 5 شهر استان خراسان

کارشناسی

علوم اجتماعی

فردوسی مشهد

1379

309

سنجش نگرش دانش آموزان متوسطه شهرستان چناران نسبت به شهدا و سرداران شهید و عوامل موثر برآن

کارشناسی


فردوسی مشهد