سه‌شنبه, 30 آبان 1396معرفي کتب

اصول و فناوري هاي آشكارسازي و سنجش عوامل شيميايي
در اين كتاب پس از ذكر تاريخچه آشكارسازي عوامل شيميايي جنگي، اصطلاحات عوامل شيميايي تعريف شده است و عوامل شيميايي جنگي شامل اعصاب، تاول زا، خون، خفه كننده و تهوع آور شرح داده شده است.
طواف چشم
«طواف چشم»، زندگي نامه روايي- مستند عکاس و هنرمند شهيد سعيد جان بزرگي است که به کوشش گروه تحقيقات فتح الفتوح به رشته تحرير درآمده است.

کتابشناسی

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0